Raporty okresowe

2022-08-12

Raport okresowy EBI 19/2022

Zarząd Constance Care S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej Spółka) przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości treść raportu okresowego Spółki obejmującego 2 kwartał 2022 roku.

 Podstawa prawna: § 5 ust.1 pkt. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect.”

Pobierz raport:   Raport okresowy II kwartał 2022

Nasi partnerzy

fundusze unijne, contance care