Raporty okresowe

2023-02-14

Tytuł: Raport okresowy 4 kwartał 2022 roku

Zarząd Constance Care S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”) przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości treść raportu okresowego Spółki obejmującego 4 kwartał 2022 roku.

Podstawa prawna: 5 ust.1 pkt.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku New Connect”.

Pobierz raport:   Tytuł: Raport okresowy 4 kwartał 2022 roku

Pliki do pobrania:
Raport okresowy 4Q2022

Nasi partnerzy

fundusze unijne, contance care