Raporty okresowe

2023-04-25

Temat: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów podczas NWZ Constance Care S.A. w dniu 24.04.2023

Zarząd Constance Care S.A. z siedzibą w Warszawie, dalej ,,Spółka”, informuje, że akcjonariuszami posiadającymi co najmniej 5 % głosów na NWZ Spółki, które odbyło się w dniu 24.04.2023 byli:

  • Jarosław Jacek Walukiewicz, któremu przysługiwało 1.165.000 głosów wynikających z ilości posiadanych akcji, co stanowi 88,94 % głosów na tym walnym zgromadzeniu oraz 74,45 % w ogólnej liczbie głosów,
  • Agata Walukiewicz, której przysługiwało 144.820 głosów wynikających z ilości posiadanych akcji, co stanowi 11,06 % głosów na tym walnym zgromadzeniu, oraz 18,51 % w ogólnej liczbie głosów.

 

Podstawa prawna: Art.70 pkt. 3 Ustawy o ofercie WZA lista powyżej 5%

Pobierz raport:   Raport okresowy ESPI 3/ 2023

Nasi partnerzy

fundusze unijne, contance care