Robotyka

 Badanie sEMG

Jest to badanie transmisji nerwowo-mięśniowej, które pozwala ocenić przewodnictwo nerwowo-mięśniowe. Elektromiografia powierzchowna, coraz powszechniej stosowana jest podczas rehabilitacji oraz w medycynie sportu. Jest nowsza, bardziej nowoczesna, ma mniej inwazyjny charakter niż tradycyjna elektromiografia igłowa.

Elektromiografię powierzchniową wykonuje się przy pomocy elektrod, które umieszcza się na skórze, a wyniki odczytuje się na ekranie komputera. Jest to badanie całkowicie bezbolesne. Aparatura EMG umożliwia ocenę symetryczności potencjałów. Wbrew obawom niektórych pacjentów, badanie EMG wykonane tą metodą, jest wiarygodne i można polegać na jego wynikach.

Wskazaniem do elektromiografii są stany takie, jak:

 • osłabienie mięśni: pojedynczych lub całej grupy,
 • różnicowanie chorób neurogennych od miogennych, niedowładów ośrodkowych i psychogennych,
 • różnicowanie przyczyn bólów nerwowych – zespoły korzeniowo-szyjne oraz lędźwiowo-krzyżowe (rwa barkowa, rwa kulszowa),
 • zespoły uciskowe, gdy dochodzi do uszkodzenia nerwów np. zespół cieśni nadgarstka, zespół cieśni kanału stępu,
 • wykazanie zaburzeń przewodnictwa w zespołach miastenicznych,
 • potwierdzenie uszkodzenia wielu nerwów – polineuropatii,
 • kontrola po obwodowym uszkodzeniu nerwów,
 • podejrzenie chorób wrodzonych – dystrofii mięśniowej,
 • stwardnienie zanikowe boczne,
 • rdzeniowy zanik mięśni.

Przeciwwskazaniami do wykonania elektromiografii są:
 
 • posiadanie wszczepionego rozrusznika serca oraz metalowych elementów w sercu lub w badanej części ciała.

Nasi partnerzy

fundusze unijne, contance care