Informacje bieżące

Zarząd Spółki Constance Care Spółka Akcyjna informuje o podjęciu uchwały o dokonaniu przydziału prawidłowo opłaconych akcji serii G subskrybentom.

Na podstawie art. 439 §1 oraz §3 KSH oraz w związku z zakończeniem dnia 31 maja 2023 roku emisji akcji serii G, w drodze subskrypcji otwartej w rozumieniu art. 431 §2 ust.3 KSH, Zarząd Spółki Constance Care Spółka Akcyjna informuje o podjęciu uchwały o dokonaniu przydziału prawidłowo opłaconych akcji subskrybentom, zgodnie z ogłoszonymi zasadami przydziału akcji.

Jednocześnie Zarząd wzywa osoby, które nie należycie opłaciły akcje, do odbioru zwracanych środków w terminie 14 dni od dnia podjęcia Uchwały Zarządu w sprawie zakończenia subskrypcji.

Nasi partnerzy

fundusze unijne, contance care