Aktualności

Umowa pomiędzy Constance Care S.A. oraz Centrum Rehabilitacji w Korfantowie

W dniu 10 listopada 2023 roku  została zawarta Umowa o współpracy pomiędzy Opolskie Centrum Rehabilitacji w Korfantowie oraz Constance Care S.A. 

Cele umowy będą realizowane we wszelkich formach, które strony wspólnie uznają za efektywne, w szczególności zaś poprzez:

  • wzajemną współpracę w świadczeniu usług medycznych,
  • prowadzenie wspólnych projektów badawczych lub rozwojowych,
  • wymianę informacji naukowo-technicznej i organizacyjnej,
  • koordynację badań naukowych,
  • wymianę danych statystycznych i rezultatów badań w uzgodnionej tematyce,
  • publikowanie rezultatów badań,
  • organizowanie wspólnych szkoleń, seminariów, konferencji, sympozjów itp.
  • wspólną realizację projektów z zakresu ochrony zdrowia lub administracji i zarządzania placówkami medycznymi;
  • wymianę kadr;
  • wypożyczanie sprzętu.

Nasi partnerzy

fundusze unijne, contance care