Aktualności

Cyin™ - nowe urządzenie CYBERDYNE

Firma CYBERDYNE - producent egzoszkieletu HAL wprowadza na rynek urządzenie  “Cyin™”. Umożliwi ono komunikację oraz zdalne sterowanie urządzeniami osobom niepełnosprawnym.

Zapytanie dot. programu "Nowoczesna diagnostyka i rehabilitacja dla dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym"

Dot.: przeprowadzenia procedur medycznych zgodnie z zapisami projektu RPMMA.09.02.02-IP-14-052/17, pt: „Nowoczesna diagnostyka i rehabilitacja dla dzieci z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym” (RPMA.09.02.02-IP.01-14-052/17), współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Działanie 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej

Artykuł o Constance Care w "Dzienniku Ubezpieczeniowym"

Przeczytaj artykuł o naszym Centrum Rehabilitacji w najnowszym numerze czasopisma "Dziennik Ubezpieczeniowy"

Constance Care w amerykańskiej prasie polonijnej

Z przyjemnością informujemy, że artykuł o działalności Constance Care ukazał się w magazynie "Nowy Dziennik - Polish Daily News" przeznaczonym dla Polonii mieszkającej w USA.

Projekt „Nowoczesna diagnostyka i rehabilitacja dla dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym”

Centrum Rehabilitacji Constance Care wraz z Warszawskim Kołem PSONI,  w ramach Regionalnego  Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego ogłasza rozpoczęcie Projektu RPMA.09.02.02-IP.01-14-052/17.

Nowoczesna diagnostyka i rehabilitacja dla dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym

Centrum Rehabilitacji Constance Care wraz z Warszawskim Kołem PSONI”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego ogłasza rozpoczęcie Projektu RPMA.09.02.02-IP.01-14-052/17

Nasi partnerzy

fundusze unijne, contance care