Aktualności

HAL for Labor Support (Lumbar Type) verification trial expands in Japanese airports

All Nippon Airways Co., Ltd. and CYBERDYNE Inc. plan to expand the tasks included in the current verification trial of HAL for Labor Support Lower Limp Type aiming at further reduction of workload in the airport.

Cyin™ - nowe urządzenie CYBERDYNE

Firma CYBERDYNE - producent egzoszkieletu HAL wprowadza na rynek urządzenie  “Cyin™”. Umożliwi ono komunikację oraz zdalne sterowanie urządzeniami osobom niepełnosprawnym.

Zapytanie dot. programu "Nowoczesna diagnostyka i rehabilitacja dla dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym"

Dot.: przeprowadzenia procedur medycznych zgodnie z zapisami projektu RPMMA.09.02.02-IP-14-052/17, pt: „Nowoczesna diagnostyka i rehabilitacja dla dzieci z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym” (RPMA.09.02.02-IP.01-14-052/17), współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego Działanie 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej

Artykuł o Constance Care w "Dzienniku Ubezpieczeniowym"

Przeczytaj artykuł o naszym Centrum Rehabilitacji w najnowszym numerze czasopisma "Dziennik Ubezpieczeniowy"

Constance Care w amerykańskiej prasie polonijnej

Z przyjemnością informujemy, że artykuł o działalności Constance Care ukazał się w magazynie "Nowy Dziennik - Polish Daily News" przeznaczonym dla Polonii mieszkającej w USA.

Projekt „Nowoczesna diagnostyka i rehabilitacja dla dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym”

Centrum Rehabilitacji Constance Care wraz z Warszawskim Kołem PSONI,  w ramach Regionalnego  Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego ogłasza rozpoczęcie Projektu RPMA.09.02.02-IP.01-14-052/17.

Nasi partnerzy

fundusze unijne, contance care