Aktualności

The long-term effect of Medical HAL for ALS

Comment by Prof. Osamu Kano:

'We reported that short-term treatment (1-2 months) using HAL for ALS patients showed improved gait function (Morioka H et al. Journal of Clinical Neuroscience 2022). And this time, after one year of long-term observation, it was confirmed that ALS patients could maintain their walking function by introducing HAL Treatment. Although it is believed that ALS progression can be controlled with drugs and rehabilitation therapy, stopping the disease is not feasible. In fact, symptoms other than walking of the ALS patients in this study worsened. It is necessary to verify the effect of HAL Treatment on the prolongation of life expectancy and its impact on quality of life (QOL) by accumulating cases in the future.
We want to take this opportunity to express our deepest gratitude to the entire staff of the Toho University ALS Clinic for their cooperation in producing the results of this study.

Czytaj więcej
Polskie spółki opracują robota rehabilitacyjnego dla chorych neurologicznie

Spółka STK Technology zawarła umowę z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) o dofinansowanie projektu TUPTAK, czyli „Opracowanie robota rehabilitacyjnego przeznaczonego dla osób z urazami i dysfunkcjami neurologicznymi uwzględniającego współczesne uwarunkowania i zapotrzebowanie pacjentów” w ramach Poddziałania 1.1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Wartość całego projektu to 8 308 850 zł, natomiast kwota dofinansowania wynosi 4 985 310 zł.

Czytaj więcej

Nasi partnerzy

fundusze unijne, contance care