Informacje bieżące

Zarząd Spółki Constance Care Spółka Akcyjna informuje o podjęciu uchwały o dokonaniu przydziału prawidłowo opłaconych akcji subskrybentom.

Na podstawie art. 439 §1 KSH oraz w związku z zakończeniem dnia 26 kwietnia 2022 roku emisji akcji serii E, w drodze subskrypcji otwartej w rozumieniu art. 431 §2 ust.3 KSH, Zarząd Spółki Constance Care Spółka Akcyjna informuje o podjęciu uchwały o dokonaniu przydziału prawidłowo opłaconych akcji subskrybentom, zgodnie z ogłoszonymi zasadami przydziału akcji. Jednocześnie, na podstawie art. 439 §3 KSH Zarząd wzywa osoby, które nie należycie opłaciły akcje, do odbioru zwracanych środków w terminie dwóch tygodni od dnia podjęcia Uchwały Zarządu w sprawie zakończenia subskrypcji.

Nasi partnerzy

fundusze unijne, contance care