Terapia chodu

Po urazie rdzenia kręgowego, w zależności od poziomu jego uszkodzenia spotyka się szereg zaburzeń układu nerwowo-mięśniowego. Wśród nich prawie zawsze występuje znaczne pogorszenie jakości chodu związane z zaburzeniem czucia i siły mięśniowej kończyn dolnych.

Im później zostanie podjęta rehabilitacja tym więcej może wystąpić potencjalnych komplikacji ze strony narządu ruchu np. przykurcze, zanik mięśni, odleżyny. Brak podejmowania prób pionizacji i terapii chodu oddala szanse uzyskania optymalnych możliwości ruchowych pacjenta.

Innowacyjne urządzenia robotyczne pozwalają w komfortowy i bezpieczny dla pacjenta sposób prowadzić terapię chodu. Możliwość dobrania indywidualnych ustawień urządzeń pozwala na zwiększenie efektywności pracy z pacjentem i potencjalnie szybsze osiągnięcie pozytywnych efektów.

Stosowane urządzenia

HAL® Hybrid Assistive Limb

To innowacyjna metoda rehabilitacji, która daje nadzieję na powrót do dawnego życia.

G-EO System

G-EO System to najbardziej zaawansowany na świecie system do edukacji i reedukacji chodu.

Napisz do nas

Nasi partnerzy

fundusze unijne, contance care