Aktualności

Podpisanie Listu Intencyjnego w sprawie współpracy ze STRABAG Sp. z o.o.

Zarząd Constance Care S.A. informuje o podpisaniu w dniu 7 lutego 2023 r. Listu Intencyjnego ze spółką STRABAG Sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie, ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków, zwaną dalej „STRABAG”, zgodnie z którym Strony zamierzają współpracować w zakresie realizacji inwestycji obejmującej wybudowanie, wyposażenie i uruchomienie Szpitala Rehabilitacyjnego w Kierszku / Konstancin-Jeziorna, na nieruchomości stanowiącej własność Emitenta („Inwestycja”) oraz w zakresie finansowania i refinansowania Inwestycji.

Czytaj więcej

Nasi partnerzy

fundusze unijne, contance care