Aktualności

Projekt Constance Care i STK Technology otrzyma dofinansowanie z NCBiR


Umowy z NCBiR dotyczą dofinansowania projektu: "Opracowanie robota rehabilitacyjnego
przeznaczonego dla osób z urazami i dysfunkcjami neurologicznymi uwzględniającego
współczesne uwarunkowania i zapotrzebowanie pacjentów” w ramach Poddziałania 1.1.1
Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Wartość całego projektu to 8 308
850 zł, natomiast kwota dofinansowania wynosi 4 985 310 zł.

- Cieszymy się, że nasz partner technologiczny otrzyma ze strony NCBiR odpowiednie
wsparcie finansowe projektu urządzenia o nazwie roboczej TUPTAK. Jest to unikalne
urządzenie umożliwiające niezależną rehabilitację osób w każdym wieku, z chorobami
neurologicznymi, w tym między innymi: po udarze mózgu, urazie rdzenia kręgowego, MPD
(mózgowe porażenie dziecięce) czy SM. Urządzenie to pozwala na jednoczesny trening
zarówno kończyn górnych i dolnych, w zakresie realistycznego wzorca chodu w obszarze
naturalnego ruchu stopy, biodra oraz chwytu dłoni – mówi Jacek Walukiewicz, Prezes
Zarządu Constance Care.

Planowane rozpoczęcie prac projektowych już nastąpiło, natomiast prace badawczo -
rozwojowe mają rozpocząć się po wykonaniu prototypu.

- To ambitny projekt med- techowy, który doprowadzi do uruchomienia produkcji bardzo
nowoczesnego, zrobotyzowanego urządzenia rehabilitacyjnego, który trafi na rynek polski
oraz zagraniczny. Wartość całego projektu to ponad 8 mln zł, a kwota dofinansowania
wyniesie blisko 5 mln zł - podkreśla Patrycja Jaśkiewicz, Prezes STK Technology Sp. z o.o.
Obie spółki stawiają sobie za cel, aby ich wspólny projekt mógł trafić do jak najszerszej grupy
osób wymagających specjalistycznej rehabilitacji.

- Nasze unikalne na rynku urządzenie TUPTAK docelowo będzie można również wynajmować
i leasingować, gdyż planowane jest zarówno w wersji domowej jak i klinicznej. Myślimy, że
pierwsze urządzenia w wersji komercyjnej pojawi się na rynku na przełomie lat 2023 i 2024 -
dodał Prezes Walukiewicz.

Wartość przychodów Constance Care wynikających z realizowanych prac badawczo-rozwojowych przy projekcie TUPTAK wyniesie - zgodnie z zawartymi umowami z STK
Technology oraz umową dotacji z NCBiR - w latach 2022 i 2023 łącznie 2 380 000 zł.
-------------------------------------------
O spółce:
Historia spółki sięga 2007 r. kiedy do Jacka Walukiewicza zwrócił się jeden z największych austriackich
operatorów medycznych działający w kilku krajach europejskich i przy okazji posiadający wiele
ośrodków szpitalnych i rehabilitacyjnych z propozycją utworzenia szpitala rehabilitacyjnego i ośrodka
opiekuńczego dla seniorów w okolicach Warszawy. Austriacy do Polski ostatecznie nie weszli, jednak
kilka lat przygotowań zaowocowały w 2013 r. decyzją o samodzielnej budowie Constance Care
Centrum Rehabilitacji, które rozpoczęło działalność w 2015 roku. Spółka Constance Care S.A.
zadebiutowała na ASO NewConnect Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w listopadzie
2021 r.

Nasi partnerzy

fundusze unijne, contance care